Cetak

PEROLEHAN PERKHIDMATAN UNTUK MEMBEKAL LIMA (5) GUNATENAGA BAGI KERJA-KERJA PENYELIDIKAN BERKAITAN MASALAH HAKISAN TEBING DAN PENGENDAPAN PASIR DI MUKASAUK FASA 1 & 2 LRA KG. LAWA GADONG, BEAUFORT, SABAH UNTUK PUSAT KAJIAN LEMBANGAN SUNGAI,NAHRIM

on . Posted in Arkib - Perolehan 2016

No. Sebut harga: X0351070101160016 - NAHRIM/SH/15/2016

Tajuk Sebut harga: PEROLEHAN PERKHIDMATAN UNTUK MEMBEKAL LIMA (5) GUNATENAGA BAGI KERJA-KERJA PENYELIDIKAN BERKAITAN MASALAH HAKISAN TEBING DAN PENGENDAPAN PASIR DI MUKASAUK FASA 1 & 2 LRA KG. LAWA GADONG, BEAUFORT, SABAH UNTUK PUSAT KAJIAN LEMBANGAN SUNGAI, NAHRIM

Tarikh Pengiklanan: 28/03/2016

Tarikh Tutup: 04/04/2016 12:00 PM

Kod Bidang: 221101,221102

Muat turun keterangan di sini.