Cetak

MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJIGUNA DAN MENTAULIAH ULTRA HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY TANDEM TRIPLE QUADRUPOLE MASS SPECTROMETER/ MASS SPECTROMETER (UHPLC-MS/MS) UNTUK MAKMAL KUALITI AIR, NAHRIM

on . Posted in Arkib - Perolehan 2016

No. Tender: NAHRIM/T/01/2016 (No eP: X0351070101160011)

Tajuk Tender: MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJIGUNA DAN MENTAULIAH ULTRA HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY TANDEM TRIPLE QUADRUPOLE MASS SPECTROMETER/ MASS SPECTROMETER (UHPLC-MS/MS) UNTUK MAKMAL KUALITI AIR, NAHRIM

Tarikh Pengiklanan: 17/03/2016 

Tarikh Tutup: 08/04/2016 12:00 PM

Kod Bidang: 060501

Muat turun keterangan di sini.