Cetak

Dasar Keselamatan ICT (DKICT) NAHRIM

on . Posted in Sumber Maklumat

Dasar Keselamatan ICT (DKICT) NAHRIM mengandungi peraturanperaturan yang mesti dibaca dan dipatuhi dalam menggunakan aset Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT). Dasar ini juga menerangkan kepada semua pengguna mengenai tanggungjawab dan peranan masing-masing dalam melindungi aset ICT NAHRIM.

DKICT NAHRIM1.2
Dasar Keselamatan ICT (DKICT) NAHRIM