red green blue contrast reset

facebook twitter instagram youtube rss

perutusan bm34 produk bm perisian bm
penyelidik bm awam bm warga bm aplikasimobil bm aplikasionline bm

Cetak

PERKHIDMATAN MENGUMPUL, MENYEDIA, MEMBEKAL DAN MENYUNTING MAKLUMAT & DATA-DATA UNTUK MENYEDIAKAN PIAWAIAN KEMASUKAN ATAU PERLEPASAN BAHAN PENCEMAR BAGI AKTIVITI-AKTIVI PERLOMBONGAN PASIR SUNGAI/BUKIT SERTA KEGIATAN AKUAKULTUR DI DALAM TADAHAN LEMBANGAN SU

on . Posted in Arkib - Perolehan 2017

No. Sebut harga: X0351070101170035 - NAHRIM/SH/33/2017

Tajuk Sebut harga: PERKHIDMATAN MENGUMPUL, MENYEDIA, MEMBEKAL DAN MENYUNTING MAKLUMAT DAN DATA-DATA UNTUK MENYEDIAKAN PIAWAIAN KEMASUKAN ATAU PERLEPASAN BAHAN PENCEMAR BAGI AKTIVITIAKTIVI PERLOMBONGAN PASIR SUNGAI/BUKIT SERTA KEGIATAN AKUAKULTUR DI DALAM TADAHAN LEMBANGAN SUNGAI LINGGI UNTUK INSTITUT PENYELIDIKAN HIDRAULIK KEBANGSAAN MALAYSIA (NAHRIM)

Tarikh Pengiklanan: 08/06/2017

Tarikh Tutup: 16/06/2017 12:00 PM

Kod Bidang: 080101,100101,060502,210104,060102,221206

Muat turun keterangan di sini.

  • apwfmygovjpamscmampumofeperolehanspanjpp