red green blue contrast reset

facebook twitter instagram youtube rss

perutusan bm34 produk bm perisian bm
penyelidik bm awam bm warga bm aplikasimobil bm aplikasionline bm

Cetak

PEROLEHAN PERKHIDMATAN UNTUK MEMBEKAL LIMA (5) GUNATENAGA BAGI KERJA-KERJA PENYELIDIKAN BERKAITAN MASALAH HAKISAN TEBING DAN PENGENDAPAN PASIR DI MUKASAUK FASA 1 & 2 LRA KG. LAWA GADONG, BEAUFORT, SABAH UNTUK PUSAT KAJIAN LEMBANGAN SUNGAI,NAHRIM

on . Posted in Arkib - Perolehan 2016

No. Sebut harga: X0351070101160016 - NAHRIM/SH/15/2016

Tajuk Sebut harga: PEROLEHAN PERKHIDMATAN UNTUK MEMBEKAL LIMA (5) GUNATENAGA BAGI KERJA-KERJA PENYELIDIKAN BERKAITAN MASALAH HAKISAN TEBING DAN PENGENDAPAN PASIR DI MUKASAUK FASA 1 & 2 LRA KG. LAWA GADONG, BEAUFORT, SABAH UNTUK PUSAT KAJIAN LEMBANGAN SUNGAI, NAHRIM

Tarikh Pengiklanan: 28/03/2016

Tarikh Tutup: 04/04/2016 12:00 PM

Kod Bidang: 221101,221102

Muat turun keterangan di sini.

  • apwfmygovjpamscmampumofeperolehanspanjpp