red green blue contrast reset

facebook instagram flickr youtube twitter rss

perutusan bm34 produk bm perisian bm
penyelidik bm awam bm warga bm aplikasimobil bm aplikasionline bm

Cetak

Visi | Misi | Objektif

on . Posted in Mengenai NAHRIM

Visi
Menjadi sebuah Pusat Rujukan Penyelidikan Air dan Persekitarannya yang unggul di dunia menjelang tahun 2030.

Misi
Memberi perkhidmatan cemerlang sebagai pusat pakar rujuk kebangsaan dalam bidang air dan persekitarannya untuk memastikan pembangunan negara yang mampan demi kesejahteraan dan peningkatan kualiti hidup rakyat.

Objektif
  • Menjadi pusat kecemerlangan unggul dan rujukan utama dalam bidang air dan persekitarannya.
  • Menjadi pusat fokal kebangsaan (National Focal Point) bagi menyelaras aktiviti penyelidikan dalam bidang air dan persekitarannya.
  • Menjadi pusat khidmat pakar atau perundingan dalam projek-projek pembangunan yang berkaitan dengan air dan persekitarannya.

 

 

 


 

​ 

  • 1malaysiaapwfmygovjpamscmampumofeperolehanspanjbajpp
  • nrejasjbkjkptgjpswildlifejpsmjtlmjupemfrimjmginstun