red green blue contrast reset

facebook twitter instagram youtube rss

perutusan bm34 produk bm perisian bm
penyelidik bm awam bm warga bm aplikasimobil bm aplikasionline bm

Cetak

Visi | Misi | Objektif

on . Posted in Mengenai NAHRIM

Visi
Menjadi sebuah pusat rujukan penyelidikan air dan persekitarannya yang terunggul di dunia.

Misi
Menerajui penyelidikan dan pembangunan dalam sektor air untuk memacu ekonomi negara demi kelestarian alam sekitar.  

Objektif
  • Menjadi pusat kecemerlangan unggul dan rujukan utama dalam bidang hidro persekitaran.
  • Menjadi Pusat Tumpuan Kebangsaan (National Focal Point) bagi menyelaras aktiviti penyelidikan dalam bidang hidro persekitaran.
  • Menjadi pusat khidmat pakar atau perundingan dalam projek-projek pembangunan yang berkaitan dengan hidro persekitaran.

 

 

 


 


  • apwfmygovjpamscmampumofeperolehanspanjpp