red green blue contrast reset

facebook twitter instagram youtube rss

perutusan bm34 produk bm perisian bm
penyelidik bm awam bm warga bm aplikasimobil bm aplikasionline bm

Cetak

Dasar-Dasar

on . Posted in Mengenai NAHRIM

Dasar Utama 

Merangsang dan menggiatkan usaha-usaha Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) berkaitan dengan pengurusan sumber asli air serta pemuliharaan alam sekitarnya untuk menambah nilai pembangunan negara.

 

Dasar Kualiti 

Beriltizam untuk menghasilkan penemuan R&D hidraulik air permukaan (sistem saliran mesra alam, pengurusan sungai dan pantai) dan geohidrologi yang berkualiti bagi mencapai kepuasan pelanggan dan kecemerlangan organisasi.

Menghasilkan produk-produk inovasi mesra alam yang dapat mengurangkan impak kadaralir puncak kepada alam sekitar dan pencemaran sumber air melalui pemakaian kaedah kawalan di punca.

  • apwfmygovjpamscmampumofeperolehanspanjpp