red green blue contrast reset

facebook twitter instagram youtube rss

perutusan bi34 produk bi perisian bi
penyelidik bm awam bm warga bi mobile apps aplikasionline bi

Print

Pembinaan Jeti

on . Posted in Projek PK Pantai

Nama Projek : Pembinaan Jeti Penyelidikan NAHRIM- Kajian Dinamis Zon Pemecah Ombak dengan Menggunakan Teknologi Kamera Video
Kod Projek    : P23 17000 009 0003

PENGENALAN
Kemaraan ombak merupakan unsur utama yang menjanakan tenaga di kawasan pantai, dari lautan ke daratan adalah dipengaruhi oleh proses zon pemecah, yang membawa kesan ke atas morfologi pantai. Parameter-parameter zon pemecah digunakan untuk menganalisakan tindakan ombak di pinggir pantai. Para penganalisa di Malaysia hanya menggunakan kaedah ramalan (hindcasting) data-data zon pemecah untuk rekabentuk dan analisa. Oleh itu, pengukuran dan pencerapan data yang sebenar aalah penting untuk rekabentuk dan analisa yang lebih tepat. Zon pemecah ombak merupakan kawasan bergelora tinggi di mana usaha pencerapa di tapak adalah berbahaya., oleh itu kaedah alternatif untuk memperlihatkan keadaan sebenar zon pemecah dengan menggunakan kamera video yang terletak di lepas pantai untuk merekod keadaan pantai secara berterusan diikuti dengan analisis sebagai salah satu pangkalan data di sepanjang garisan pantai negara. Sistem telemetri akan memudahkan untuk memuat turun data di pejabat sahaja. Ianya juga akan menjadi stesen yang kekal untuk jangka masa yang panjang. Ianya adalah penting bagi pankalan data Negara. Bagi impak jangka panjang NAHRIM juga boleh menjadi pusat rujukan utama dalam data perairan laut kepada orang awam dan agensi-agensi kerajaan yang lain.

 
OBJEKTIF:
 
OUTPUT:
 

  • apwfmygovjpamscmampumofeperolehanspanjpp