red green blue contrast reset

facebook twitter instagram youtube rss

perutusan bi34 produk bi perisian bi
penyelidik bm awam bm warga bi mobile apps aplikasionline bi

Print

Pengesanan Perubahan Garis Pantai

on . Posted in Projek PK Pantai

 

Nama Projek : Pengesanan Perubahan Garis Pantai dan Gunatanah Pantai degan Menggunakan Teknologi Penderia Jauh yang Berasaskan Radar
Kod Projek    : P23 17000 009 0005

 

 

PENGENALAN

 

Kawasan pantai merupakan satu kawasan yang sangat dinamik, perubahan terhadao garis pantau adalah satu proses berterusan melalui pelbagai proses persisiran pantai meliputi pergerakan sediment, longshore current, tindakan ombak dan gunatanah perubahan pada garis pantai ini dapat dilihat bergatung kepada faktor-faktor tersebut dimana ia akan menunjukkan tren perubahan sama ada menokok dan terhakis. Melalui penggunaan teknologi penderian jarak jauh (Remote Sensing) perubahan dalat dilihat melalui analisis imej radar yang dirakam. Kajian ini secara tidak langsung dapat memberikan maklumat mengenai trend perubahan garis pantai bagi sesuatu kawasan. Teknologi penderia jauh berasaskan udara menghasilkan bayangan sinaran yang terpantul dari sesuatu permukaan di bumi secara sinoptik. Bayangan ini boleh digunakan untuk mengesan perubahan guna pantai dan garis pantai. Dengan menggabungkan kaedah menganalisa bayangan dan pengetahuan pakar, kos dan masa yang diperlukan untuk analisis boleh dikurangkan. Pendekatan ini amat sesuai untuk kawasan pantai di mana akses adalah terhad akibat keadaan topografi selain dari memberi amaran awal mengenai perubahan sama ada semulajadi atau disebabkan oleh kegiatan manusia. Pengguanaan aerial foto dan sistem GIS juga menjadi salah satu sumber utama dalam pemantauan bagi melihat kesan perubahan secara lebih jelas bagi pembangunan secara mikro terutama di kawasan kawasan bandar. Melalui kaedah ini , pemantauan guna tanah di sesuatu kawasan mudah dilihat dan dipantau dengan lebih jelas.

 

 

OBJEKTIF:

 

 

 

OUTPUT:

 

 

 

 

 

 


  • apwfmygovjpamscmampumofeperolehanspanjpp