red green blue contrast reset

facebook twitter instagram youtube rss

perutusan bi34 produk bi perisian bi
penyelidik bm awam bm warga bi mobile apps aplikasionline bi

Print

Information Management Division

on . Posted in Information Management Division

Function

  • Plan, manage and monitor ICT infrastructure to ensure availability and implementation of ICT projects are inline with the nation's requirement;
  • To provide IT support to accelerate R&D related to water and its environment; and
  • Supervise, implement and manage policies and guidelines on ICT Security.

 

 

 

Archive of Project

 

There are no translations available.

 

Nama Projek : eNAHRIM
Kod Projek    : P23 17000 005 0000
Tarikh Mula   : sejak RMK8
Status Projek : Projek sokongan yang berterusan

 
OBJEKTIF:
Objektif projek ini adalah seperti berikut:-

OUTPUT

OUTCOME
Ringkasan Projek

Projek ini dikenali sebagai eNAHRIM telah mula dilaksanakan mulai RMKe8 merupakan projek berterusan untuk membangunkan infrastruktur ICT di Ibu Pejabat NAHRIM bagi menyokong keperluan penggunaan ICT di NAHRIM dalam pelaksanaan projek-projek kajian dan penyelidikan serta urusan jabatan selaras dengan Pelan Strategik Teknologi Maklumat NAHRIM.

 

Skop kerjanya adalah merancang, mengurus dan menyelenggara infrastruktur dan aset ICT di NAHRIM dengan berkesan, selamat dan berhemah selaras dengan arahan-arahan penggunaan dan pelaksanaan ICT yang ditetapkan oleh kerajaan dari semasa ke semasa. Aset ICT meliputi sistem rangkaian ICT, perkakasan, perisian dan perkhidmatan serta pengguna-pengguna ICT.

 

Antara skop kerja meliputi kerja-kerja menghantar, memasang, menguji, mentauliah dan menyelenggara perkakasan, perisian dan sistem rangkaian komputer NAHRIM. Infrastruktur ICT disediakan memerlukan perkhidmatan sokongan teknikal dan khidmat perundingan ICT untuk memantau dan menyelenggara ia dengan baik supaya dapat membantu mempercepatkan kerja-kerja penyelidikan dan pembangunan hidraulik sumber air di NAHRIM.

 

Pemantauan dan perancangan peningkatan infrastruktur kemudahan ICT sedia ada selaras dengan arus perkembangan penggunaan ICT dalam pelakasanaan kerja-kerja R&D dan kerja-kerja harian pejabat dijalankan secara berterusan untuk mengenalpasti kekurangan dan keperluan baru untuk menyokong akiviti di NAHRIM.

 

 

 

 

 

  • apwfmygovjpamscmampumofeperolehanspanjpp