Hasil Carian / Search Output:
Hasmah Abdul Mutalib@Fadzil
KETUA PEMBANTU TADBIR / CHIEF ADMINISTRATIVE ASSISTANT
Bahagian Khidmat Pengurusan / Management Services Division
Tel:+603 8947 6400 samb. 6409
E-mel/E-mail:hasmah@nahrim.gov.my
Mohd Yasin Sulo
PENOLONG PEGAWAI PENYELIDIK / ASSISTANT RESEARCH OFFICER
Makmal Hidraulik dan Instrumentasi / Hydraulic and Instrumentation Laboratory
Tel:+603 8947 6400 samb. 6452
E-mel/E-mail:yasin@nahrim.gov.my
Shahrani Mamad
PENOLONG PEGAWAI PENYELIDIK / ASSISTANT RESEARCH OFFICER
Pusat Kajian Kualiti Air dan Alam Sekitar / Water Quality and Environment Research Centre
Tel:+603 8947 6400 samb. 6616
E-mel/E-mail:shahrani@nahrim.gov.my
Syaiful Bahren Saadudin
PENOLONG PEGAWAI PENYELIDIK/ASSISTANT RESEARCH OFFICER
Pusat Kajian Hidrogeologi / Hydrogeology Research Centre
Tel:+603 8947 6400 samb. 6466
E-mel/E-mail:bahren@nahrim.gov.my
Che Fazlin Che Busu
PEMBANTU TADBIR (KEW)
Bahagian Khidmat Pengurusan / Management Services Division
Tel:+603 8947 6400 samb. 6407
E-mel/E-mail:chefazlin@nahrim.gov.my
Muhammad Abdullah
PENOLONG PEGAWAI PENYELIDIK / ASSISTANT RESEARCH OFFICER
Makmal Kualiti Air / Water Quality Laboratory
Tel:+603 8947 6400 samb. 6655
E-mel/E-mail:muhammad@nahrim.gov.my
Mohammad Yunus Ahmad
PEMBANTU TADBIR (P/O) / ADMINISTRATIVE ASSISTANT (CLERICAL/OPERATION)
Bahagian Khidmat Pengurusan / Management Services Division
Tel:+603 8947 6400 samb. 6412
E-mel/E-mail:yunus@nahrim.gov.my
Aziki Dzuwardi Zulkafli
PENOLONG PEGAWAI PENYELIDIK / ASSISTANT RESEARCH OFFICER
Makmal Hidraulik dan Instrumentasi / Hydraulic and Instrumentation Laboratory
Tel:+603 8947 6400 samb. 6451
E-mel/E-mail:aziki@nahrim.gov.my
[Kosong/Vacant]
PEMBANTU TADBIR (P/O)
Pejabat Ketua Pengarah / Director General's Office
Tel:+603 8947 6400 samb. 6515
E-mel/E-mail:-@nahrim.gov.my
Dayang Noraliza Rosley @ Agai
PEMBANTU TADBIR / ADMINISTRATIVE ASSISTANT
Bahagian Perancangan Korporat / Corporate Planning Division
Tel:+603 8947 6400 samb. 6605
E-mel/E-mail:dayang@nahrim.gov.my
Shahdy Izuan Samsudin
PENOLONG PEGAWAI PENYELIDIK / ASSISTANT RESEARCH OFFICER
Pusat Kajian Pantai dan Oseanografi / Coastal Management and Oceanography Research Centre
Tel:+603 8947 6400 samb. 1122
E-mel/E-mail:shahdy@nahrim.gov.my
Roshanifa Mohd Rani
PEMBANTU TADBIR (P/O) / ADMINISTRATIVE ASSISTANT (CLERICAL/OPERATION)
Bahagian Khidmat Pengurusan / Management Services Division
Tel:+603 8947 6400 samb. 6493
E-mel/E-mail:roshanifa@nahrim.gov.my
Roziawati Hussain
PEMBANTU TADBIR (P/O) / ADMINISTRATIVE ASSISTANT (CLERICAL/OPERATION)
Bahagian Khidmat Pengurusan / Management Services Division
Tel:+603 8947 6400 samb. 6408
E-mel/E-mail:roziawati@nahrim.gov.my
Hafizah Hassan
PEMBANTU TADBIR / ADMINISTRATIVE ASSISTANT
Bahagian Perancangan Korporat / Corporate Planning Division
Tel:+603 8947 6400 samb. 6589
E-mel/E-mail:fizah@nahrim.gov.my
Zulazman Md. Lazin
PENOLONG PEGAWAI PENYELIDIK / ASSISTANT RESEARCH OFFICER
Pusat Kajian Pantai dan Oseanografi / Coastal Management and Oceanography Research Centre
Tel:+603 8947 6400 samb. 6448
E-mel/E-mail:zulazman@nahrim.gov.my
Mohammad Faridzul bin Ab Aziz
PENOLONG PEGAWAI PENYELIDIK / ASSISTANT RESEARCH OFFICER
Makmal Hidraulik dan Instrumentasi / Hydraulic and Instrumentation Laboratory
Tel:+603 8947 6400 samb. 6548
E-mel/E-mail:faridzul@nahrim.gov.my