Hasil Carian / Search Output:
Maisarah Abdul Razak
SETIAUSAHA PEJABAT / SECRETARY
Pusat Kajian Lembangan Sungai / River Basin Research Centre
Tel:+603 8947 6400 samb. 1155
E-mel/E-mail:maisarah@nahrim.gov.my
Shahdy Izuan Samsudin
PENOLONG PEGAWAI PENYELIDIK / ASSISTANT RESEARCH OFFICER
Pusat Kajian Pantai dan Oseanografi / Coastal Management and Oceanography Research Centre
Tel:+603 8947 6400 samb. 1122
E-mel/E-mail:shahdy@nahrim.gov.my
Jastina Irdawaty Zainudin
SETIAUSAHA PEJABAT / SECRETARY
Makmal Hidraulik dan Instrumentasi / Hydraulic and Instrumentation Laboratory
Tel:+603 8947 6400 samb. 6552
E-mel/E-mail:jastina@nahrim.gov.my
Nurulhuda Azla Baharudin
PENOLONG AKAUNTAN / ASSISTANT ACCOUNTANT
Bahagian Khidmat Pengurusan / Management Services Division
Tel:+603 8947 6400 samb. 6406
E-mel/E-mail:azla@nahrim.gov.my
Muhammad Ismawi Hassan
PENOLONG PEGAWAI PENYELIDIK / ASSISTANT RESEARCH OFFICER
Pusat Kajian Kualiti Air dan Alam Sekitar / Water Quality and Environment Research Centre
Tel:+603 8947 6400 samb. 6571
E-mel/E-mail:ismawi@nahrim.gov.my
Rachel Anak Trevor Gunggang
PENOLONG PEGAWAI PENYELIDIK / ASSISTANT RESEARCH OFFICER
Makmal Kualiti Air / Water Quality Laboratory
Tel:+603 8947 6400 samb. 6675
E-mel/E-mail:rachel@nahrim.gov.my
Noor Idahyu Yahya
SETIAUSAHA PEJABAT / SECRETARY
Pusat Kajian Kualiti Air dan Alam Sekitar / Water Quality and Environment Research Centre
Tel:+603 8947 6400 samb. 6670
E-mel/E-mail:idahyu@nahrim.gov.my
Shukri Zakaria
PENOLONG PEGAWAI PENYELIDIK / ASSISTANT RESEARCH OFFICER
Makmal Hidraulik dan Instrumentasi / Hydraulic and Instrumentation Laboratory
Tel:+603 8947 6400 samb. 6547
E-mel/E-mail:shukri@nahrim.gov.my
Zulazman Md. Lazin
PENOLONG PEGAWAI PENYELIDIK / ASSISTANT RESEARCH OFFICER
Pusat Kajian Pantai dan Oseanografi / Coastal Management and Oceanography Research Centre
Tel:+603 8947 6400 samb. 6448
E-mel/E-mail:zulazman@nahrim.gov.my
Mohd Zulkifli Mohmad Yusof
PENOLONG AKAUNTAN / ASSISTANT ACCOUNTANT
Bahagian Khidmat Pengurusan / Management Services Division
Tel:Tel:+603 8947 6400 samb. 6406
E-mel/E-mail:mzulkifli@nahrim.gov.my
Anas Daud
PENOLONG PEGAWAI PENYELIDIK / ASSISTANT RESEARCH OFFICER
Pusat Kajian Lembangan Sungai / River Basin Research Centre
Tel:+603 8947 6400 samb. 6456
E-mel/E-mail:anas@nahrim.gov.my
Tc. Mohd Darimie Ramli
PENOLONG PEGAWAI PENYELIDIK / ASSISTANT RESEARCH OFFICER
Pusat Kajian Lembangan Sungai / River Basin Research Centre
Tel:+603 8947 6400 samb. 1183
E-mel/E-mail:darimie@nahrim.gov.my
Mohd Baharum Muhamad Din
PENOLONG PEGAWAI PENYELIDIK / ASSISTANT RESEARCH OFFICER
Makmal Hidraulik dan Instrumentasi / Hydraulic and Instrumentation Laboratory
Tel:+603 8947 6400 samb. 6553
E-mel/E-mail:baharum@nahrim.gov.my
Mohd Azril Hilmi Mohd Shapiai
PENOLONG PEGAWAI PENYELIDIK / ASSISTANT RESEARCH OFFICER
Pusat Kajian Lembangan Sungai / River Basin Research Centre
Tel:+603 8947 6400 samb. 6617
E-mel/E-mail:hilmi@nahrim.gov.my
Mohd Hafiz Sahlan
PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT / ASSISTANT INFORMATION TECHNOLOGY OFFICER
Bahagian Pengurusan Maklumat / Information Management Division
Tel:+603 8947 6400 samb. 6563
E-mel/E-mail:hafiz@nahrim.gov.my
Farasuhada Abdul Aziz
SETIAUSAHA PEJABAT / SECRETARY
Pejabat Ketua Pengarah / Director General's Office
Tel:+603 8947 6400 samb. 6599
E-mel/E-mail:farasuhada@nahrim.gov.my