Hasil Carian / Search Output:
Mohd Nur Farhan Abdul Wahab
PENOLONG PEGAWAI PENYELIDIK / ASSISTANT RESEARCH OFFICER
Pusat Kajian Kualiti Air dan Alam Sekitar / Water Quality and Environment Research Centre
Tel:+603 8947 6400 samb. 6647
E-mel/E-mail:farhan@nahrim.gov.my
Siti Aminah Suboh
PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT / ASSISTANT INFORMATION TECHNOLOGY OFFICER
Bahagian Pengurusan Maklumat / Information Management Division
Tel:+603 8947 6400 samb. 6565
E-mel/E-mail:sitiaminah@nahrim.gov.my
Muhd Farrizie Muhazeli
PENOLONG PEGAWAI PENYELIDIK / ASSISTANT RESEARCH OFFICER
Makmal Kualiti Air / Water Quality Laboratory
Tel:+603 8947 6400 samb. 6613
E-mel/E-mail:farrizie@nahrim.gov.my
Muhammad Ismawi Hassan
PENOLONG PEGAWAI PENYELIDIK/ASSISTANT RESEARCH OFFICER
Pusat Kajian Kualiti Air dan Alam Sekitar / Water Quality and Environment Research Centre
Tel:+603 8947 6400 samb. 6571
E-mel/E-mail:ismawi@nahrim.gov.my
Maisarah Abdul Razak
SETIAUSAHA PEJABAT / SECRETARY
Pusat Kajian Kualiti Air dan Alam Sekitar / Water Quality and Environment Research Centre
Tel:+603 8947 6400 samb. 6670
E-mel/E-mail:maisarah@nahrim.gov.my
Mohamad Faisal Abdullah
PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT / ASSISTANT INFORMATION TECHNOLOGY OFFICER
Bahagian Pengurusan Maklumat / Information Management Division
Tel:+603 8947 6400 samb. 6567
E-mel/E-mail:faisal@nahrim.gov.my
Rachel Anak Trevor Gunggang
PENOLONG PEGAWAI PENYELIDIK / ASSISTANT RESEARCH OFFICER
Makmal Kualiti Air / Water Quality Laboratory
Tel:+603 8947 6400 samb. 6675
E-mel/E-mail:rachel@nahrim.gov.my
Noor Idahyu Yahya
SETIAUSAHA PEJABAT / SECRETARY
Pejabat Timbalan Ketua Pengarah / Deputy Director General's Office
Tel:+603 8947 6400 samb. 6486
E-mel/E-mail:idahyu@nahrim.gov.my
Aziazwa Jais
SETIAUSAHA PEJABAT / SECRETARY
Pusat Kajian Sumber Air dan Perubahan Iklim / Water Resources and Climate Change Research Centre
Tel:+603 8947 6400 samb. 6422
E-mel/E-mail:aziazwa@nahrim.gov.my
Shukri Zakaria
PENOLONG PEGAWAI PENYELIDIK / ASSISTANT RESEARCH OFFICER
Makmal Hidraulik dan Instrumentasi / Hydraulic and Instrumentation Laboratory
Tel:+603 8947 6400 samb. 6547
E-mel/E-mail:shukri@nahrim.gov.my
Jastina Irdawaty Zainudin
SETIAUSAHA PEJABAT
Pejabat Ketua Pengarah / Director General's Office
Tel:+603 8947 6400 samb. 6599
E-mel/E-mail:jastina@nahrim.gov.my
Siti Nadiah Mujib
SETIAUSAHA PEJABAT / SECRETARY
Pusat Kajian Pantai dan Oseanografi / Coastal Management and Oceanography Research Centre
Tel:+603 8947 6400 samb. 6470
E-mel/E-mail:nadiah@nahrim.gov.my
Nor Aslizah Ahmad
PENOLONG AKAUNTAN / ASSISTANT ACCOUNTANT
Bahagian Khidmat Pengurusan / Management Services Division
Tel:Tel:+603 8947 6400 samb. 6406
E-mel/E-mail:noraslizah@nahrim.gov.my
Anas Daud
PENOLONG PEGAWAI PENYELIDIK/ASSISTANT RESEARCH OFFICER
Pusat Kajian Lembangan Sungai / River Basin Research Centre
Tel:+603 8947 6400 samb. 6456
E-mel/E-mail:anas@nahrim.gov.my
Mohd Azril Hilmi Mohd Shapiai
PENOLONG PEGAWAI PENYELIDIK / ASSISTANT RESEARCH OFFICER
Pusat Kajian Lembangan Sungai / River Basin Research Centre
Tel:+603 8947 6400 samb. 6617
E-mel/E-mail:hilmi@nahrim.gov.my
Farasuhada Abdul Aziz
SETIAUSAHA PEJABAT / SECRETARY
Makmal Hidraulik dan Instrumentasi / Hydraulic and Instrumentation Laboratory
Tel:+603 8947 6400 samb. 6552
E-mel/E-mail:farasuhada@nahrim.gov.my