Hasil Carian / Search Output:
Ikmalzatul Abdullah
PEGAWAI PENYELIDIK / RESEARCH OFFICER
Pusat Kajian Pantai dan Oseanografi / Coastal Management and Oceanography Research Centre
Tel:+603 8947 6400 samb. 1178
E-mel/E-mail:ikmalzatul@nahrim.gov.my
Khairul Anuar Mohamad
PEGAWAI PENYELIDIK / RESEARCH OFFICER
Pusat Kajian Pantai dan Oseanografi / Coastal Management and Oceanography Research Centre
Tel:+603 8947 6400 samb. 1137
E-mel/E-mail:khairulanuar@nahrim.gov.my
Mohammad Huzaifah Wahap
PEGAWAI PENYELIDIK / RESEARCH OFFICER
Pusat Kajian Kualiti Air dan Alam Sekitar / Water Quality and Environment Research Centre
Tel:+603 8947 6400 samb. 6665
E-mel/E-mail:huzaifah@nahrim.gov.my
Arshad Osman
PENOLONG PEGAWAI PENYELIDIK / ASSISTANT RESEARCH OFFICER
Pusat Kajian Hidrogeologi / Hydrogeology Research Centre
Tel:+603 8947 6400 samb. 6465
E-mel/E-mail:arshad@nahrim.gov.my
Khairol Azuan Adam
PENOLONG PEGAWAI PENYELIDIK / ASSISTANT RESEARCH OFFICER
Makmal Hidraulik dan Instrumentasi / Hydraulic and Instrumentation Laboratory
Tel:+603 8947 6400 samb. 6463
E-mel/E-mail:azuan@nahrim.gov.my
Mohd Fazlin Zainal
PENOLONG PEGAWAI PENYELIDIK / ASSISTANT RESEARCH OFFICER
Pusat Kajian Sumber Air dan Perubahan Iklim / Water Resources and Climate Change Research Centre
Tel:+603 8947 6400 samb. 6478
E-mel/E-mail:fazlin@nahrim.gov.my
Erna Corina Simba Bigam
PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT / ASSISTANT INFORMATION TECHNOLOGY OFFICER
Bahagian Pengurusan Maklumat / Information Management Division
Tel:+603 8947 6400 samb. 6569
E-mel/E-mail:erna@nahrim.gov.my
Hazwani Jamaluddin
PENOLONG PEGAWAI PENYELIDIK / ASSISTANT RESEARCH OFFICER
Makmal Kualiti Air / Water Quality Laboratory
Tel:+603 8947 6400 samb. 6611
E-mel/E-mail:hazwani@nahrim.gov.my
Suriani Othman
PENOLONG PEGAWAI PENYELIDIK / ASSISTANT RESEARCH OFFICER
Makmal Hidraulik dan Instrumentasi / Hydraulic and Instrumentation Laboratory
Tel:+603 8947 6400 samb. 6557
E-mel/E-mail:suriani@nahrim.gov.my
Kamil Adli Puteh Ariffin
PENOLONG PEGAWAI PENYELIDIK / ASSISTANT RESEARCH OFFICER
Pusat Kajian Lembangan Sungai / River Basin Research Centre
Tel:+603 8947 6400 samb. 1144
E-mel/E-mail:kamil@nahrim.gov.my
Ahmad Tarmizi Alwi
PENOLONG PEGAWAI PENYELIDIK / ASSISTANT RESEARCH OFFICER
Pusat Kajian Pantai dan Oseanografi / Coastal Management and Oceanography Research Centre
Tel:+603 8947 6400 samb. 6449
E-mel/E-mail:tarmizi@nahrim.gov.my
Mohd Asri Ramli
PENOLONG PEGAWAI PENYELIDIK / ASSISTANT RESEARCH OFFICER
Pusat Kajian Sumber Air dan Perubahan Iklim / Water Resources and Climate Change Research Centre
Tel:+603 8947 6400 samb. 6476
E-mel/E-mail:asri@nahrim.gov.my
Mukhairie Muhamad
PENOLONG AKAUNTAN/ASSISTANT ACCOUNTANT
Bahagian Khidmat Pengurusan / Management Services Division
Tel:+603 8947 6400 samb. 6515
E-mel/E-mail:mukhairie@nahrim.gov.my
Roslina Abdul Razak
PENOLONG PEGAWAI PENYELIDIK / ASSISTANT RESEARCH OFFICER
Pusat Kajian Pantai dan Oseanografi / Coastal Management and Oceanography Research Centre
Tel:+603 8947 6400 samb. 6448
E-mel/E-mail:roslina@nahrim.gov.my
Siti Salihah Hj. Mohd Sendek
PENOLONG PEGAWAI PENYELIDIK / ASSISTANT RESEARCH OFFICER
Pusat Kajian Pantai dan Oseanografi / Coastal Management and Oceanography Research Centre
Tel:+603 8947 6400 samb. 6448
E-mel/E-mail:sitisalihah@nahrim.gov.my
Ahmad Taqiyuddin Hj Ahmad Zaki
PENOLONG PEGAWAI PENYELIDIK / ASSISTANT RESEARCH OFFICER
Pusat Kajian Lembangan Sungai / River Basin Research Centre
Tel:+603 8947 6400 samb. 6458
E-mel/E-mail:taqiyuddin@nahrim.gov.my