Hasil Carian / Search Output:
Wan Ahmad Hafiz Wan Mohd Azahary
PEGAWAI PENYELIDIK / RESEARCH OFFICER
Pusat Kajian Pantai dan Oseanografi / Coastal Management and Oceanography Research Centre
Tel:+603 8947 6400 samb. 6524
E-mel/E-mail:wanhafiz@nahrim.gov.my
[Kosong/Vacant]
PENOLONG PENGARAH KANAN
Bahagian Khidmat Pengurusan / Management Services Division
Tel:+603 8947 6400 samb. 6403
E-mel/E-mail:-@nahrim.gov.my
Harlisa Zulkifli
PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT / INFORMATION TECHNOLOGY OFFICER
Bahagian Pengurusan Maklumat / Information Management Division
Tel: +603 8947 6400 samb. 6568
E-mel/E-mail:harlisa@nahrim.gov.my
[Kosong/Vacant]
PENOLONG PENGARAH/ASSISTANT DIRECTOR
Pejabat Ketua Pengarah / Director General's Office
Tel:+603 8947 6400 samb. 6402
E-mel/E-mail:-@nahrim.gov.my
Jamilah Karim
PEGAWAI PENYELIDIK / RESEARCH OFFICER
Makmal Kualiti Air / Water Quality Laboratory
Tel:+603 8947 6400 samb. 6676
E-mel/E-mail:jamilahkarim@nahrim.gov.my
Dr. Thian Siaw Yin
PEGAWAI PENYELIDIK / RESEARCH OFFICER
Pusat Kajian Sumber Air dan Perubahan Iklim / Water Resources and Climate Change Research Centre
Tel:+603 8947 6400 samb.
E-mel/E-mail:siawyin@nahrim.gov.my
Nur Aiza Mohamad
PEGAWAI PENYELIDIK / RESEARCH OFFICER
Pusat Kajian Sumber Air dan Perubahan Iklim / Water Resources and Climate Change Research Centre
Tel:+603 8947 6400 samb. 6537
E-mel/E-mail:nuraiza@nahrim.gov.my
Muhammad Rizal Razali
PEGAWAI PENYELIDIK / RESEARCH OFFICER
Bahagian Perancangan Korporat / Corporate Planning Division
Tel:+603 8947 6400 samb. 6576
E-mel/E-mail:mrizal@nahrim.gov.my
Zurina Zainol
PEGAWAI PENYELIDIK / RESEARCH OFFICER
Pusat Kajian Sumber Air dan Perubahan Iklim / Water Resources and Climate Change Research Centre
Tel:+603 8947 6400 samb. 6480
E-mel/E-mail:zurina@nahrim.gov.my
Mohd Azuan Sahak
PEGAWAI PENYELIDIK / RESEARCH OFFICER
Bahagian Perancangan Korporat / Corporate Planning Division
Tel:+603 8947 6400 samb. 6667
E-mel/E-mail:mohdazuan@nahrim.gov.my
Ahmad Hadi Mohamed Rashidi
PEGAWAI PENYELIDIK / RESEARCH OFFICER
Pusat Kajian Pantai dan Oseanografi / Coastal Management and Oceanography Research Centre
Tel:+603 8947 6400 samb. 6444
E-mel/E-mail:ahmadhadi@nahrim.gov.my
Asmat Zainal Abidin
AKAUNTAN/ACCOUNTANT
Bahagian Khidmat Pengurusan / Management Services Division
Tel:+603 8947 6400 samb. 6536
E-mel/E-mail:asmat@nahrim.gov.my
Nor Salmi Abdullah
PEGAWAI PENYELIDIK / RESEARCH OFFICER
Makmal Kualiti Air / Water Quality Laboratory
Tel:+603 8947 6400 samb. 6678
E-mel/E-mail:norsalmi@nahrim.gov.my
Ernie Abd Manan
PEGAWAI PENYELIDIK / RESEARCH OFFICER
Makmal Hidraulik dan Instrumentasi / Hydraulic and Instrumentation Laboratory
Tel:+603 8947 6400 samb. 6544
E-mel/E-mail:ernie@nahrim.gov.my
Dr. Ahmad Farhan Hamzah
PEGAWAI PENYELIDIK /RESEARCH OFFICER
Makmal Hidraulik dan Instrumentasi / Hydraulic and Instrumentation Laboratory
Tel:+603 8947 6400 samb. 6544
E-mel/E-mail:ahmadfarhan@nahrim.gov.my
Ikmalzatul Abdullah
PEGAWAI PENYELIDIK / RESEARCH OFFICER
Pusat Kajian Pantai dan Oseanografi / Coastal Management and Oceanography Research Centre
Tel:+603 8947 6400 samb. 1178
E-mel/E-mail:ikmalzatul@nahrim.gov.my