Hasil Carian / Search Output:
[Kosong/Vacant]
PENOLONG PENGARAH/ASSISTANT DIRECTOR
Pejabat Ketua Pengarah / Director General's Office
Tel:+603 8947 6400 samb. 6402
E-mel/E-mail:-@nahrim.gov.my
Zurina Zainol
PEGAWAI PENYELIDIK / RESEARCH OFFICER
Pusat Kajian Sumber Air dan Perubahan Iklim / Water Resources and Climate Change Research Centre
Tel:+603 8947 6400 samb. 6480
E-mel/E-mail:zurina@nahrim.gov.my
Nur Aiza Mohamad
PEGAWAI PENYELIDIK / RESEARCH OFFICER
Pusat Kajian Sumber Air dan Perubahan Iklim / Water Resources and Climate Change Research Centre
Tel:+603 8947 6400 samb. 6537
E-mel/E-mail:nuraiza@nahrim.gov.my
ChM. Jamilah Karim
PEGAWAI PENYELIDIK / RESEARCH OFFICER
Makmal Kualiti Air / Water Quality Laboratory
Tel:+603 8947 6400 samb. 6676
E-mel/E-mail:jamilahkarim@nahrim.gov.my
Muhammad Rizal Razali
PEGAWAI PENYELIDIK / RESEARCH OFFICER
Bahagian Perancangan Korporat / Corporate Planning Division
Tel:+603 8947 6400 samb. 6576
E-mel/E-mail:mrizal@nahrim.gov.my
Dr. Thian Siaw Yin
PEGAWAI PENYELIDIK / RESEARCH OFFICER
Pusat Kajian Sumber Air dan Perubahan Iklim / Water Resources and Climate Change Research Centre
Tel:+603 8947 6400 samb.
E-mel/E-mail:siawyin@nahrim.gov.my
(Kosong/Vacant)
AKAUNTAN / ACCOUNTANT
Bahagian Khidmat Pengurusan / Management Services Division
Tel:+603 8947 6400 samb. 6536
E-mel/E-mail:-@nahrim.gov.my
Ahmad Hadi Mohamed Rashidi
PEGAWAI PENYELIDIK / RESEARCH OFFICER
Pusat Kajian Pantai dan Oseanografi / Coastal Management and Oceanography Research Centre
Tel:+603 8947 6400 samb. 6444
E-mel/E-mail:ahmadhadi@nahrim.gov.my
ChM. Nor Salmi Abdullah
PEGAWAI PENYELIDIK / RESEARCH OFFICER
Makmal Kualiti Air / Water Quality Laboratory
Tel:+603 8947 6400 samb. 6678
E-mel/E-mail:norsalmi@nahrim.gov.my
Noor Shahida binti Rosli
PEGAWAI PENYELIDIK / RESEARCH OFFICER
Bahagian Perancangan Korporat / Corporate Planning Division
Tel:+603 8947 6400 samb. 6586
E-mel/E-mail:shahida@nahrim.gov.my
Ts. Dr. Ahmad Farhan Hamzah
PEGAWAI PENYELIDIK / RESEARCH OFFICER
Makmal Hidraulik dan Instrumentasi / Hydraulic and Instrumentation Laboratory
Tel:+603 8947 6400 samb. 6544
E-mel/E-mail:ahmadfarhan@nahrim.gov.my
Ernie Abd Manan
PEGAWAI PENYELIDIK / RESEARCH OFFICER
Makmal Hidraulik dan Instrumentasi / Hydraulic and Instrumentation Laboratory
Tel:+603 8947 6400 samb. 6544
E-mel/E-mail:ernie@nahrim.gov.my
Ikmalzatul Abdullah
PEGAWAI PENYELIDIK / RESEARCH OFFICER
Pusat Kajian Pantai dan Oseanografi / Coastal Management and Oceanography Research Centre
Tel:+603 8947 6400 samb. 1178
E-mel/E-mail:ikmalzatul@nahrim.gov.my
Dr. Khairul Anuar Mohamad
PEGAWAI PENYELIDIK / RESEARCH OFFICER
Pusat Kajian Pantai dan Oseanografi / Coastal Management and Oceanography Research Centre
Tel:+603 8947 6400 samb. 1137
E-mel/E-mail:khairulanuar@nahrim.gov.my
Mohammad Huzaifah Wahap
PEGAWAI PENYELIDIK / RESEARCH OFFICER
Pusat Kajian Kualiti Air dan Alam Sekitar / Water Quality and Environment Research Centre
Tel:+603 8947 6400 samb. 6665
E-mel/E-mail:huzaifah@nahrim.gov.my
Norbaizura A/P Ngah
PEGAWAI PENYELIDIK / RESEARCH OFFICER
Pusat Kajian Kualiti Air dan Alam Sekitar / Water Quality and Environment Research Centre
Tel:+603 8947 6400 samb. 6664
E-mel/E-mail:norbaizura@nahrim.gov.my