Hasil Carian / Search Output:
YBhg. Datuk Ir. Dr. Azuhan bin Mohamed
KETUA PENGARAH / DIRECTOR GENERAL
Pejabat Ketua Pengarah / Director General's Office
Tel:+603 8947 6400 samb. 6599 (PA)
E-mel/E-mail:azuhan@nahrim.gov.my
Ir. Hj. Mohd Fauzi bin Mohamad
TIMBALAN KETUA PENGARAH/DEPUTY DIRECTOR GENERAL
Pejabat Timbalan Ketua Pengarah / Deputy Director General's Office
Tel:+603 8947 6400 samb. 6482
E-mel/E-mail:fauzi@nahrim.gov.my
Ir. Hj. Mohd Radzi Abdul Hamid
PENGARAH / DIRECTOR
Pusat Kajian Pantai dan Oseanografi / Coastal Management and Oceanography Research Centre
Tel:+603 8947 6400 samb. 6470 (PA)
E-mel/E-mail:radzi@nahrim.gov.my
Ir. Mohd Zaki bin Mat Amin
PENGARAH / DIRECTOR
Pusat Kajian Sumber Air dan Perubahan Iklim / Water Resources and Climate Change Research Centre
Tel:+603 8947 6400 samb. 6422 (PA)
E-mel/E-mail:zaki@nahrim.gov.my
Ir. Hj. Mohd Radzi Abdul Hamid
TANGGUNG KERJA - PENGARAH / DIRECTOR
Makmal Hidraulik dan Instrumentasi / Hydraulic and Instrumentation Laboratory
Tel:+603 8947 6400 samb. 6552 (PA)
E-mel/E-mail:-@nahrim.gov.my
Dr. Nasehir Khan E.M Yahaya
PENGARAH / DIRECTOR
Pusat Kajian Lembangan Sungai / River Basin Research Centre
Tel:+603 8947 6400 samb. 1155 (PA)
E-mel/E-mail:nasehir@nahrim.gov.my
Wahadi Mohamed
PENGARAH / DIRECTOR
Bahagian Pengurusan Maklumat / Information Management Division
Tel:+603 8947 6400 samb. 6562
E-mel/E-mail:wahadi@nahrim.gov.my
Zamri bin Othman
PENGARAH / DIRECTOR
Bahagian Khidmat Pengurusan / Management Services Division
Tel:+603 8947 6400 samb. 6401
E-mel/E-mail:zamri@nahrim.gov.my
Ir. Lee Hin Lee
PENGARAH / DIRECTOR
Pusat Kajian Kualiti Air dan Alam Sekitar / Water Quality and Environment Research Centre
Tel:+603 8947 6400 samb. 6671
E-mel/E-mail:hllee@nahrim.gov.my
Zahir Yahya
PENGARAH / DIRECTOR
Pusat Kajian Hidrogeologi / Hydrogeology Research Centre
Tel:+603 8947 6400 samb. 1146
E-mel/E-mail:zahir@nahrim.gov.my
Azman Mat Jusoh
PEGAWAI PENYELIDIK KANAN / SENIOR RESEARCH OFFICER
Pusat Kajian Lembangan Sungai / River Basin Research Centre
Tel:+603 8947 6400 samb. 1110
E-mel/E-mail:azman@nahrim.gov.my
Ir Norzana Mohd Anuar
PEGAWAI PENYELIDIK KANAN / SENIOR RESEARCH OFFICER
Pusat Kajian Pantai dan Oseanografi / Coastal Management and Oceanography Research Centre
Tel:Tel:+603 8947 6400 samb. 6489
E-mel/E-mail:norzana@nahrim.gov.my
Ismail Hj. Tawnie
TANGGUNG KERJA - PENGARAH / DIRECTOR
Bahagian Perancangan Korporat / Corporate Planning Division
Tel:+603 8947 6400 samb. 6668
E-mel/E-mail:ismail@nahrim.gov.my
Hj. Zubaidi Johar
PEGAWAI PENYELIDIK KANAN / SENIOR RESEARCH OFFICER
Pusat Kajian Lembangan Sungai / River Basin Research Centre
Tel:+603 8947 6400 samb. 6566
E-mel/E-mail:zubaidi@nahrim.gov.my
Ir. Dr. Safari Hj. Mat Desa
PEGAWAI PENYELIDIK KANAN / SENIOR RESEARCH OFFICER
Bahagian Perancangan Korporat / Corporate Planning Division
Tel:+603 8947 6400 samb. 6666
E-mel/E-mail:safari@nahrim.gov.my
Syazrin Syima Sharifuddin
PEGAWAI PENYELIDIK KANAN / SENIOR RESEARCH OFFICER
Makmal Kualiti Air / Water Quality Laboratory
Tel:+603 8947 6400 samb. 6677
E-mel/E-mail:syima@nahrim.gov.my