Hasil Carian / Search Output:
YBhg. Dato' Ir. Nor Hisham bin Mohd Ghazali
KETUA PENGARAH / DIRECTOR GENERAL
Pejabat Ketua Pengarah / Director General's Office
Tel:+603 8947 6400 samb. 6599 (PA)
E-mel/E-mail:hisham@nahrim.gov.my
Ir. Mohd Zaki bin Mat Amin
TIMBALAN KETUA PENGARAH / DEPUTY DIRECTOR GENERAL
Pejabat Timbalan Ketua Pengarah / Deputy Director General's Office
Tel:+603 8947 6400 samb. 6486 (PA)
E-mel/E-mail:zaki@nahrim.gov.my
Dato’ Ir. Dr. Hj. Nasehir Khan bin E.M Yahaya
PENGARAH / DIRECTOR
Makmal Kualiti Air / Water Quality Laboratory
Tel:+603 8947 6400 samb 6611 (PA)
E-mel/E-mail:nasehir@nahrim.gov.my
Ir. Dr. Safari bin Hj. Mat Desa
PENGARAH / DIRECTOR
Pusat Kajian Lembangan Sungai / River Basin Research Centre
Tel:+603 8947 6400 samb. 6416 (PA)
E-mel/E-mail:safari@nahrim.gov.my
Ts. Hj. Zubaidi Johar
PENGARAH / DIRECTOR
Pusat Kajian Kualiti Air dan Alam Sekitar / Water Quality and Environment Research Centre
Tel:+603 8947 6400 samb. 6577 (PA)
E-mel/E-mail:zubaidi@nahrim.gov.my
Ir. Azman Mat Jusoh
PENGARAH / DIRECTOR
Pusat Kajian Sumber Air dan Perubahan Iklim / Water Resources and Climate Change Research Centre
Tel:+603 8947 6400 samb 6422 (PA)
E-mel/E-mail:azman@nahrim.gov.my
Nor Aslinda Awang
PENGARAH / DIRECTOR
Makmal Hidraulik dan Instrumentasi / Hydraulic and Instrumentation Laboratory
Tel:+603 8947 6400 samb. 6552 (PA)
E-mel/E-mail:aslinda@nahrim.gov.my
Ismail Hj. Tawnie, P.Geol
PENGARAH / DIRECTOR
Pusat Kajian Hidrogeologi / Hydrogeology Research Centre
Tel:+603 8947 6400 samb. 6468
E-mel/E-mail:ismail@nahrim.gov.my
Ir. Dr. Lee Hin Lee
PENGARAH / DIRECTOR
Pusat Kajian Pantai dan Oseanografi / Coastal Management and Oceanography Research Centre
Tel:+603 8947 6400 samb. 6470 (PA)
E-mel/E-mail:hllee@nahrim.gov.my
Kosong/Vacant
PENGARAH / DIRECTOR
Bahagian Perancangan Korporat / Corporate Planning Division
Tel:+603 8947 6400 samb. 6470 (PA)
E-mel/E-mail:-@nahrim.gov.my
Azian Fatilah Mia
PENGARAH / DIRECTOR
Bahagian Pengurusan Maklumat / Information Management Division
Tel:+603 8947 6400 samb. 6562
E-mel/E-mail:azian.mia@nahrim.gov.my
Ts. Saiful Bahri Hamzah
PEGAWAI PENYELIDIK / RESEARCH OFFICER
Pusat Kajian Pantai dan Oseanografi / Coastal Management and Oceanography Research Centre
Tel:+603 8947 6400 samb. 1145
E-mel/E-mail:saiful@nahrim.gov.my
Adi Satria bin Jamaludin
PENGARAH / DIRECTOR
Bahagian Khidmat Pengurusan / Management Services Division
Tel:+603 8947 6400 samb. 6401
E-mel/E-mail:adisatria@nahrim.gov.my
Dr. Suriyani Awang
PEGAWAI PENYELIDIK / RESEARCH OFFICER
Pusat Kajian Lembangan Sungai / River Basin Research Centre
Tel:+603 8947 6400 samb. 1139
E-mel/E-mail:suriyani@nahrim.gov.my
Dr. Zati Sharip
PEGAWAI PENYELIDIK / RESEARCH OFFICER
Pusat Kajian Kualiti Air dan Alam Sekitar / Water Quality and Environment Research Centre
Tel:+603 8947 6400 samb. 6675
E-mel/E-mail:zati@nahrim.gov.my
Dr. Mohd Khairul Nizar Shamsuddin, P.Geol
PEGAWAI PENYELIDIK / RESEARCH OFFICER
Pusat Kajian Hidrogeologi / Hydrogeology Research Centre
Tel:+603 8947 6400 samb. 6467
E-mel/E-mail:nizar@nahrim.gov.my